Đăng Ký Thành Viên

Họ Tên (*)
Email (Tên đăng nhập) (*)
Địa chỉ (*)
Số điện thoại (*)
Mật Khẩu (*)
Nhập lại mật khẩu (*)


QUY ĐỊNH THỎA THUẬN SỬ DỤNG

Khi bạn tham gia sử dụng dịch vụ này nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ những điều khoản dưới đây:
  Điều 1: Khi đăng ký tài khoản, bạn nên cung cấp đầy đủ thông tin về tên, địa chỉ, email,...
  - Đây là những thông tin bắt buộc, quý khách hàng phải điền đầy đủ thông tin để chúng tôi căn cứ theo đó mà phục vụ quý khách một cách tốt nhất.
  - Khách hàng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đã đăng kí
  - Những trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được giải quyết. 
  Điều 2: Khách hàng có trách nhiệm phải tự mình bảo quản mật khẩu,nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, Ban Quản Trị sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. 
   Điều 3: Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu.
  Điều 4: Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của trang web cũng như hệ thống máy chủ của trang mạng. 
  Điều 5: Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi mạo nhận hay cố ý làm người khác tưởng lầm mình là một khách hàng khác, hoặc là thành viên trong Ban Quản Trị WebSite. 
  Điều 6: Tuyệt đối nghiêm cấm việc gởi các tài liệu tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc Chính Quyền hay các tài liệu đang bị Nhà Nước cấm lưu hành hay in ấn. 
  Điều 7:
  - Mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác.
  - Như trên đã nói, mọi thông tin đăng ký của thành viên sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật. 
Ban Quản Trị WebSite có thể thay đổi, bổ sung hoặc sửa chữa thỏa thuận này bất cứ lúc nào và sẽ công bố rõ trên Website.

Ban quản trị WebSite

Chấp nhận điều khoản